TRINE PANUM

_________________

Maleriet er en uundværlig måde at udtrykke sig på - et sprog, der langsomt tager form. Timerne foran lærrederne er ren fordybelse -  en konstant søgen i kaos og æstetisk orden. Intet er bestemt på forhånd, når jeg går i gang med et nyt maleri. Jeg udfordres konstant til at søge videre og turde mere... 

 
Trine Panums kunstneriske udtryk er spontant, koloristisk og ekspressivt. Hun insisterer på at gå sine egne veje – både i udtrykket i sine malerier, og i tilgangen til sin kunstneriske karriere.
 
’Mine billeder er følelsesudbrud og energiudladninger. Malerierne skabes i kombinationen af begejstring, hårdt arbejde og en indre stræben efter at ville lykkes. Jeg søger mod det uordentlige og uperfekte for konstant at udfordre maleriets eksistens. Hver dag når jeg et lag dybere ind i billederne - og i mig selv. Den´ rejse er først lige begyndt..'. 


Med udstillinger på een af Danmarks mest respekterede kunstmesse, ART HERNING, på NORTH i Ålborg, Cobrarummet på Sophienholm samt soloudstillinger på flere danske gallerier, er Trine Panum i færd med at manifestere sig som en ambitiøs og udforskende kunstner. 

Tilgangen til livet som kunstner er kompromisløs og den ’alt eller intet’ indstilling kan aflæses i ethvert maleri. I 2018 blev Trines værker også præsenteret udenfor landets grænser, på Art Gallery DENCKER+SCHNEIDER i Berlin i Tyskland.


Trine Panum er universitetsuddannet og har gennem 20 år arbejdet som journalist og vært på TV2. I 2014 sagde hun sit studieværtsjob op for at forfølge drømmen om en tilværelse som kunstner 'på fuld tid'. Siden da har hun etableret sig med atelier og eget galleri i Bagsværd, og kan ofte opleves på kunstmesser, til solo- & fællesudstillinger på gallerier og ved udsmykningsopgaver i danske virksomheder.

TRINE PANUM

_________________

To paint is an indispensable way of expressing myself - a language that slowly takes shape. The hours in front of the canvases are pure immersion, a constant search for chaos and aesthetic order. 
 
Trine Panum's artistic expression is spontaneous, coloristic and expressive. She insists on going her own way - both in the expression of her paintings and in the approach to her artistic career

'I move through a multitude of moods and emotions, constantly challenge the existence of the painting, and dare more. Every day I reach a layer deeper into the paintings - and in myself. The 'journey has only just begun ...'.

With exhibitions at one of Denmark's most respected art fairs, ART HERNING, at NORTH in Aalborg, Galerie Knud Grothe in Charlottenlund and the 'Cobrarummet' at Sophienholm, Trine Panum is in the process of manifesting herself as an ambitious and exploratory artist.
In 2018 her works were also presented outside Denmark, at Art Gallery DENCKER + SCHNEIDER in Berlin, Germany.

Trine Panum is a university graduate and has worked as a journalist and host at TV2 for 20 years. In 2014, she resigned her job to pursue the dream of a full-time artist. Since then, she has established herself with studio and own gallery in Bagsværd.